Kontakt

Specijalistička ordinacija medicine rada SANA

služba medicine rada 


ERGO SANA d.o.o.

licencirano preduzeće za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

Kneza Miloša 45A, I sprat

Beograd 11000 

 
Poreski identifikacioni broj (PIB)
 
105388915
 
Matični broj
 
20370777
 
Šifra delatnosti
 
74140
 
Ovlašćeno lice
 
dr Jadranka Radić
 
 

tel/faks: 011 361 89 84

mobilni: 064 115 70 49 

e-mail: office@sanaergosana.rs